Indtast kundenavn og evt. afdeling
Indtast telefonnummer
Indtast email for at få tilsendt bekræftelse
Indtast elevens / brugerens navn og evt. klasse
Vælg enhed der skal afhentes, vælges anden, angiv venligst model på enhed i feltet "Fejlbeskrivelse".
Angiv hvad der er galt med enheden
Angiv hvad enheden fejler
Bruges til før- & efter-test, SKAL oplyses inden reparationsstart
Hvis der er cover eller andet tilbehør med til enheden, noteres det her
Indtast evt. enhedens serienummer eller IMEI-nummer her